top of page

如何跳槽而不失優雅專業? (下)【開口辭職】

已更新:11月13日

上篇講到宣布辭職後,點面對同事老細嘅各種反應... 呢篇嚟到Exit Interview點準備?如果公司挽留又點決定?!


第五步:應對Exit Interview

有啲公司會搞Exit Interview離職訪談,想知道你對工作嘅意見同埋有咩可以改進嘅地方。咁點樣準備呢個Interview呢?


1. 坦誠又有風度

同佢哋分享你對公司嘅感受,但唔好過份批評或太負面。可以提供有建設性嘅意見同埋改善建議。


2. 講具體例子

喺發表意見嘅時候,講返具體例子或者情況,唔好亂咁一概而論。咁樣佢哋會更易明白你嘅觀點同埋識別出需要改進嘅地方。


3. 保持專業

將Exit Interview睇做一個專業嘅對話,整個過程都要保持尊重嘅態度。


第六步:應對公司挽留

記住,即使公司對你挽留,通常都唔會解決到令你想揾新工嘅根本問題。而一旦試過開口辭職、表達過你喺公司嘅唔開心,你嘅忠誠度就會備受質疑。到未來升職嘅時候,老細會記番起邊個係真心對佢忠誠…而當公司要炒人嘅時候,你亦可能第一批受影響。


有統計話,90%嘅人接受公司挽留之後六個月都會再辭職。如果要以威脅辭職,公司先識得認可番你嘅專業價值,咁就要好好諗下呢間公司仲係咪值得留?


接受公司挽留可能會俾人覺得唔知自己想要咩咁。而且知道自己俾金錢影響左自己嘅判斷,點都會有啲迷失嘅感覺。你可能會問點解老細之前冇早早加你人工呢,可能佢覺得你唔值…咁佢而家加俾你,可能只係暫時留住你,等佢有時間揾到頂替嘅人。


第七步:維持好職場關係

轉工唔代表要同你公司嘅朋友斷絕來往。開口辭職之後要點樣喺保持番職場關係?


1. 開心離職

努力用正面嘅態度離開,表達對公司嘅感激同埋提供過渡期間嘅幫忙


2. 保持聯繫

喺專業社交平台,例如LinkedIn,同你嘅同事上司保持聯繫。呢啲聯繫將來可以俾到你更多機會同專業意見。


3. 參加Farewell活動

如果你嘅團隊搞咗個Farewell Gathering,請務必出席。亦可以請番同事食散水餅,或者準備啲散水禮物送番俾同事,表達對佢地支持嘅感激。


4. 保持聯絡

定期同你嘅前同事保持聯絡,了解番佢哋嘅職場進展,同佢哋分享你自己嘅經歷。保持呢啲聯繫可以帶黎寶貴嘅社交機會同埋職場意見。


總結,開口講辭職係一個好感性嘅挑戰,不妨跟住呢個攻略,就可以確保過渡順利,轉工而不失優雅專業!

即刻睇番︰

【開口辭職】如何跳槽而不失優雅專業? (上)

開口辭職

80 次查看0 則留言
bottom of page