top of page

老細唔會同你講,鍾意份工都要辭職嘅6大理由!【離職考量】

已更新:11月13日

有冇諗過離開而家鍾意嘅呢份工?原來唔止你一個會咁諗!根據勞工處嘅數據,打工仔平均一份工做4年就會去揾下份更好嘅。可能你好鍾意而家份工,但係又擔心自己留喺同一個崗位上太耐,變得Outdated。或者你嘅工時太長,或者番工放工時間辛苦。即使你鍾意而家份工,有啲時候,離開嘅原因會比留低嘅多…以下6個離職考量,話你知係時候要諗諗轉工?


1. 想多啲Work Life Balance

份工有冇搞到你冇哂時間生活?可能你要家庭、工作兩邊兼顧。或者你撘車番工嘅時間太長,全日時間俾哂份工,冇得做鍾意做嘅嘢、追求其他興趣。呢啲都係一個信號,話你聽應該揾份更適合而家生活狀況嘅新工。


2. 想轉下環境

可能你想搬番近啲屋企人,或者搬去個唔同嘅地方。或者你已經厭倦咗市區嘅生活模式,想試下節奏慢啲嘅生活環境(或者相反)。呢啲都係好好嘅離職考量,值得你諗諗揾機會轉工。


3. 想行得再遠啲

呢份工係咪已經行到盡頭,冇得再俾你發揮?如果係嘅話,有兩個選擇︰如果仲鍾意份工,對事業嘅發展冇咩更高嘅期望,可以長留喺度。或者可以考慮揾間有更多發展機會同空間嘅新公司。


4. 係時候試下其他嘢

可能你就到退休嘅年紀,想趁仲有時間,探索下其他事業路向。有冇啲嘢係你仲可以做、仲想試下嘅?鍾意你份工唔代表一定要Keep住做。當你仲係細路嘅時候,有啲咩想做?試吓做啲Career Test,睇下有啲乜新機會。重頭黎過永遠都唔怕遲。


5. 想升得快啲

係咪覺得自己嘅仕途停滯不前,冇乜點升?或者原本以為會升,但結果升唔成?如果覺得呢間公司嘅未來唔係你期望咁樣,咁就係時候考慮揾揾其他新工。記住,睇下有咩新機會,有咩其他嘢可以做,絕對冇壞。


6. 想多啲錢

最后轉工嘅原因當然係多啲錢啦! 即使你好鍾意而家份工,但如果每個月都要煩惱交租、交水電煤、收入唔夠用,都好大壓力!

離職考量


393 次查看0 則留言
bottom of page