top of page
搜尋
  • 作家相片wafflemanhk

🌟客人好評回相🌟窩夫棒🍭冬甩棒🍩

包裝精美,好味,唔太甜👍👍 因為係lollipop ,食用時很方便,不怕弄髒手指😊😊


2 次查看0 則留言
bottom of page