top of page
搜尋
  • 作家相片wafflemanhk

散水餅🌟客人好評回相🌟蝴蝶酥💛

朋友食完都話好食😋好彩買左家庭裝 仲比左d佢拎返屋企🤣 ~🌟客人好評回相🌟蝴蝶酥💛 ✔免費🆓送貨🚚 ✔免費🆓獨立包裝🎀 ✔接受急單⚡⚡⚡ ✔訂製貼紙🎁. 查詢/訂購 https://bit.ly/35GZNxp 價目表/送貨安排 https://wafflemanhk.com/散水餅 口味款式 https://wafflemanhk.com/散水餅朱古力款式 貼紙款式 https://wafflemanhk.com/散水餅貼紙 包裝、禮盒款式 https://wafflemanhk.com/散水餅獨立包裝 食用期限及貯存 https://wafflemanhk.com/散水餅食用貯存


1 次查看0 則留言
bottom of page