top of page

獨立包裝、禮盒款式

獨立袋裝+蝴蝶結+金色thankyou貼紙 :🆓免費

追加 禮盒、禮袋
1號禮盒:+$5/個✔️(可裝5份蝴蝶酥/曲奇/小蛋糕/花茶,或2份蜜糖🙏窩夫/冬甩不可放❗)
2號禮袋:+$12/個✔️(可裝3份窩夫/冬甩,或10份蝴蝶酥/曲奇/小蛋糕/花茶/蜜糖🙏)
3號禮盒:+$22/個✔️(可裝12份窩夫/冬甩,或30份蝴蝶酥/曲奇/小蛋糕/花茶/蜜糖🙏)

溫提:蝴蝶結、禮盒、禮袋實際紋身款式需視乎最新到貨數量及尺寸合適安排🙏

如有貨源變動或更改,恕不作另行通知🙏🙏🙏

❗小店專注甜品製作,禮盒、禮袋為方便人客的輔助產品,歡迎人客自行準備禮盒、禮袋

歡迎前往 Instagram 或 Facebook 參考更多不同產品組合包裝款式圖樣🙏

亦歡迎先預付訂購少量再到赤柱廣場4樓07室 自取樣辦✔🙏

散水餅獨立包裝
回禮小禮物、散水餅獨立包裝
91e9fa56-4875-4d56-9bbe-0f51eb006801.jpg

返回 散水餅 主頁

返回 回禮小禮物 主頁

bottom of page